Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

Sita z drutu

Schematyczny opis zabudowy

schem1 schem2 schem3Spa – długość sita mierzona na zewnątrz zaczepów
Spi – długość sita mierzona do wewnątrz zaczepów
FL – szerokość sita – długość nakładki
T – rozstaw trawers

 

 

schem4

 

Przy kratach zgrzewanych w przesiewaczach z napinaniem poprzecznym jak i wzdłużnym górne druty sita biegną równolegle do kierunku nadawy.
Przy napinaniu wzdłużnym dolne druty sita biegną równolegle do trawersy i mogą przez to ystąpić trudności przy montażu.
Zaleca się przez to zamawiać sita z wolnym polem (1) lub podspawanym płaskownikiem (2) w okolicy wsparcia sita na trawersie.

 

Tolerancje wykonania pokładów sitowych z zaczepami wg DIN14315

Napinanie wzdłużnetol1
Spi: +(8+1d) // – 0

Napinanie poprzecznetol2
Spi: +0 // – (8+1d)

Typ S do napinania wzdłużnegotol3
Spi: +(8+1d) // – 0

Napinanie wzdłużne
Spia: +(8+1d) // – 0

tol4

Długość zakładek
Fl: +0 // – (5+2d)

Równoległość
Równoległość zakładek
+/- 4mm 1000mm

 

 

 

Schematyczna zabudowa sit płaskich

schem5 schem6 schem7

Podspawane płaskowniki                                                                               Naspawane płaskowniki
… x … mm wzdłuż wymiaru a                                                                           … x … mm wzdłuż wymiaru a

 

 

schem8

 

Podspawane płaskowniki
… x … mm wzdłuż wymiaru a

schem8

(1) … wolne pola … mm wzdłuż wymiaru a
(2) wolne końce … mm wzdłuż wymiaru a
(3) wolne końce wzdłuż wymiaru b o długości <= ½ wielkości oczka

Strony: 1 2 3 4