Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

Separator

WIMA – Separator

Separator elementów lekkich Astro 3000

astro_schemat

Do produkcji wysokowartościowych betonów muszą być używane składniki absolutnie pozbawione zanieczyszczeń organicznych. Ponieważ eksploatowane złoża piasków i żwirów coraz częściej zawierają drobne elementy węgla i drewna, dlatego stosuje się urządzenia do wychwycenia zanieczyszczeń organicznych.
Przy pomocy separatora ASTRO 3000 firmy WIMA mogą być oddzielane części organiczne o gęstości poniżej 1,8 kg/cm3. Przepływ piasku, w zależności od ilości zanieczyszczeń, wynosi 40 – 90 t/h. Separator ten funkcjonuje na zasadzie różnicy gęstości materiałów. Woda jest tłoczona pod ciśnieniem przez wiele dysz w dnie separatora. W tworzącej się dzięki strumieniom zawiesinie następuje wypływ na powierzchnię lekkich elementów, które razem z wodą przelewową są odprowadzane na zewnątrz.
Separator wyposażony jest w cynkowane ogniowo dna dyfuzyjnego, w którym umieszczonych jest ok. 1600 kompletów dysz. Komplet składa się z wkładki poliuretanowej i nałożonej membranie gumowej. Dysze te umożliwiają optymalny rozdział strumieni wody na całej powierzchni dna. Dzięki temu zużycie wody zostaje znacznie ograniczone i zredukowane są straty drobnego piasku. Kolejnymi zaletami ASTRO 3000 są: łatwa i szybka wymiana części zamiennych i ich ograniczone koszty.
Separator ASTRO 3000 może być dostarczony z 3 lub 4 zaworami spustowymi. Jest również możliwe wykonanie z siłownikami pneumatycznymi.
Kontrola parametrów w separatorze następuje poprzez sondę gęstości. Sonda przekazuje sygnał do sterownika i przy określonej wartości granicznej otwierane są zawory spustowe. Zawory te wykonane są ze specjalnej stali odpornej na ścieranie co umożliwia niezawodna pracę urządzenia.
Zbiorcze parametry można odczytać na wyświetlaczu i ustawić za pomocą klawiatury. Sterowanie jest umieszczone przy urządzeniu co znacznie ułatwia ustawianie parametrów.